ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 5001 EYS İç denetçi eğitimi, sistemin standartlara uygun yönetilmesini denetleyecek iç tetkik personelinin yetiştirilmesi amacı ile verilmektedir. EYS Standardı, işletmenin standardın gerekliliklerine uyup uymadığını, etkin şekilde standart maddelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve sistemin sürdürülüp sürdürülmediğini tespit etmek için firmada iç tetkik personelinin faaliyet göstermesini istemektedir.

SERTİFİKA

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “ Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.

belgelendirme2
belgelendirme1

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • ISO 5001 EYS Nedir?
  • Enerji Yönetimi Denetimi Amaç ve Hedefleri
  • Denetçi Özellikleri
  • Sorumluluk ve Faaliyetleri
  • Enerji Yönetimi Mevzuatına Denetçi Gözüyle Bakış
  • Enerji Yönetimine İlişkin Olaylar ve Kaza Araştırmaları
  • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
  • Denetim Raporu
  • Denetim Ekibi Sorumlulukları
  • Örnek tetkik Uygulaması