ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA EĞİTİMİ

SO 20000 özel olarak Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi için hazırlanmış ve dünya çapında kullanılmaya başlanan ilk standarttır.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı, hizmet yönetimi uygulamaların yer aldığı ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) çalışmalarına dayanmaktadır. Bilgi teknolojileri, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis hizmetlerinden yazılım hizmetlerine kadar bir bilgi işlem biriminin sunabileceği tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Standart, organizasyonların verdikleri hizmetleri ve operasyonları sistemli ve ölçülebilir bir şekilde yürütmeyi planlamaktadır.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda adaylara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

belgelendirme2
it-1

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Standardın gelişimi ve genel giriş
  • Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemine giriş
  • ISO 20000 hakkında
  • Standartın diğer BT ilişkili standartlarla ilişkisi
  • Hizmet Yönetim Sistemi dokümantasyon gereksinimleri
  • BT Hizmet Yönetim Sistemi süreçleri
  • Yönetimin sorumlulukları
  • BT Hizmet Yönetim Sistemi iç denetimleri
  • BT Hizmet Yönetim Sistemini yönetimin gözden geçirmesi
  • Sürekli iyileştirme