ISO 14001:2015 BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİLİK EĞİTİMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk evresinden başlayarak tüketiciye sunulmasına kadar ki geçen her evrede çevresel etkilerinde dikkate alınmasıyla toplum ve ekonomi arasında dengeyi sağlayacak şekilde organizasyona entegre edilmesi hususunda çalışanları bilinçlendirmek üzere verilen eğitimdir.

ISO 14001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

İç denetim, organizasyonların faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacıyla tasarlanan, denetimlerin objektif olarak denetlenen bölümden bağımsız ve yeterlilik sahibi kişilerce yapıldığı denetimdir. Bu denetim yönetim sistemleri konusunda eğitim almış gerekli donanıma sahip kuruluşun kendi personeli tarafından gerçekleştirilir. Denetim sonucun da tespit edilmiş olan uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlayarak kuruma değer katar, yardımcı olur ve geliştirir.

belgelendirme2
belgelendirme1

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • ISO 14000 ÇYS Standardı
  • ÇYS Tanımları
  • ISO 14001:2015 revizyonu kapsamında yeni maddeler
  • Çevre Yönetim Sistemi Temel Tetkik Prensipleri
  • Çevre Standart Şartlarının Tehlikeli Kullanılması
  • Çevre Sistem Tetkiki İçin Yapılması Gereken hazırlıklar
  • Tetkik Türleri ve Şekilleri
  • Tetkikçinin Sahip olması gereken vasıflar
  • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi
  • Tetkik planı ve Raporlanması
  • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
  • Örnek Uygulamalı Çalışmalar
  • Denetçi Yeterlilik Sınavı

SERTİFİKA

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “ Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.

iso-14001