IFS FOOD İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi ile iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sistemlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara anlatılması amaçlanmaktadır.

SERTİFİKA

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “ Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.

gida-3
gida-2

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • IFS Food Standardına Genel Bakış
 • IFS Food Denetim Amaçları
 • Denetim Türleri
 • Denetimin Kapsamı
 • Denetim Aşamaları
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetçi Sorumluluk ve Faaliyetleri
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yöntemleri
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
 • Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Vaka analizleri
 • Sınav