HACCP TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

HACCP : 1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP’in daha sonra 1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve CAC tarafından yayınlanmıştır. HACCP güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bir yaklaşımdır.

HACCP Eğitimi’nde gıda işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin yok edilmesi ya da makul bir seviyelere indirilmesi amacıyla gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensipleri anlatılmaktadır.
Artık tüketiciler daha bilinçli davranmakta ve gıda üretiminde, gıda güvenliğini mutlaka aramaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tüketicilerin istek ve beklentilerine yanıt vermek için HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemini kurmak zorundadırlar.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda adaylara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

gida-2
gida-4

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • HACCP Nedir?
 • HACCP Terminolojisi
 • HACCP kurulumu ve sürekliliğinin sağlanması
 • ISO 22000 Kapsam ve İçeriği
 • ISO 22000 ve HACCP Arasındaki Farklılıklar
 • Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler
 • HACCP Planları
 • Besin Güvenliği Sistemlerinin Terminolojisi
 • Besin Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Prensipleri
 • Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme
 • Tedarikçi Firmalarda Besin Güvenliği
 • Türkiye’de Gıda Mevzuatı