FMEA EĞİTİMİ (PROSES)

FMEA (Failure Mode Effect Analysis)

FMEA tekniği, firmaların yüksek güvenilirliğe sahip kaliteli ürünlerini, düşük maliyetle tasarlamasını ve üretmesini sağlamak; kötüye giden operasyon maliyetlerini kontrol altına alarak hataların tüketiciye yansıtılmadan en uygun biçimde önlenmesini sağlamaktadır.

Ana düşünce hataları sonradan bulmak ve düzeltmek yerine önceden tanımlayarak önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin önüne geçmektir.

FMEA geliştirdiği dokümantasyon yapısıyla çağın gereksinimlerine uygun olarak revize edildiğinden sürekli bir kalite gelişimi ve müşteri memnuniyetini de beraberinde firmalara sağlamaktadır.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda adaylara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

iatf
belgelendirme1

YARARLARI

 • Ürün veya proseste oluşabilecek potansiyel hataları önceden belirleyerek bu hata maliyetlerini ve ürün riskinin azaltılmasını ve ürün güvenilirliğinin iyileştirilmesini sağlar.
 • Nihai ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığından emin olmak için, planlanan imalat ve montaj prosesleriyle bağlantılı olarak ürünün tasarım karakteristiğinin analiz etmeyi sağlar.
 • Potansiyel hata türleri belirlendiğinde, onları ortadan kaldırmak için düzeltici önlemleri almak veya sürekli bir şekilde onların oluşma potansiyellerini azaltmak ve böylece ürünün geliştirilmesini sağlar.
 • Risklerin azaltılması için alınan önlemlerin dokümantasyonunu ve gerekli faaliyetlerin takibini sağlar

PROSES FMEA (PFMEA)

Proses FMEA, imalat ve montaj süreçlerini analiz etmede kullanılan bir metottur.
Proses veya montaj yetersizliklerinden kaynaklanan hata türleri üzerinde odaklanır.
Proses FMEA, kusursuz ürünler üretmek için analizcilere montaj ve imalat proseslerinde kullandıkları makineleri, aletleri, prosesleri ve insan gücünün etkilerini analiz ederek, imalat proseslerini değerlendirebilme yani zayıf noktalarını belirleme olanağını verir.

Donanım hataları, uygun olmayan malzeme ve yöntemlerin kullanımı sonucu oluşan hatalar, proses FMEA ile ürün üretime girmeden önce belirleneceğinden hataları düzeltmek daha kolay olacaktır.

PFMEA YARARLARI:

 • Hata ve etkileri müşteri gözünden değerlendirme.
 • Risk azaltma faaliyetlerinin tespiti ve dokümante etmesi.
 • Olası hata durum ve etkilerini ortaya çıkarma.
 • PFMEA prosesinin dokümante edilmesini sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • FMEA/ PFMEA Nedir?
 • PFMEA Amacı
 • PFMEA Tanımları
 • PFMEA Adımları
 • Potansiyel Hata Modu nedir ve nasıl belirlenir?
 • FMEA ne zaman başlatılmalı?
 • Hata Türleri Etki Analizi uygulama aşamaları nelerdir?
 • FMEA çeşitleri nelerdir?
 • Raporlama süreci
 • Sonuçların değerlendirilmesi aşaması
 • PFMEA hakkında pratik çalışmalar
sosyal-medya