ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK SÜRECİ

1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

2. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

İşletme faaliyetleri incelendikten sonra her bir faaliyet konusu ile ilgili temel ve alt prosesler belirlenir. Bu proseslerin birbiri ile olan ilişkisi tanımlanır ve proses etkileşim şeması hazırlanır. İşletme faaliyetleri; Satın alma, Üretim veya Hizmet, satış pazarlama, depolama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, kalite yönetim sistemi uygulamaları v.b faaliyet konularını içerir.

cbs-turkey-iso-9001
belgelendirme1

3. Kalite Politikası ve Organizasyon Şemasının Hazırlanması

Prosesler ve proses sorumluları belirlendikten sonra işletmenin organizasyon şeması ve kalite politikası üst yönetim ile birlikte belirlenir.

4. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli dokümantasyon (Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

5. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Kalite Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • ISO 9001:2015 KYS TEMEL EĞİTİMİ
  • ISO 9001:2015 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ
  • ISO 9001:2015 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
  • ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

6. Sistemin Uygulanması

ISO 9001:2015 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

7. İç Tetkiklerin Yapılması

Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

8. Yönetimin Gözden Geçirme (Y.G.G) Toplantısının Yapılması

Sistemin değerlendirilmesi yapılarak sonuçların yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla yapılır.

9. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda ISO 9001: 2015 Belgelendirmesi başvurusu yapılır.

sosyal-medya