ISO 50001: 2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK SÜRECİ

1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

  • Enerji Politikası
  • Enerji Eylem Planı
  • Standart gereklilikleri doğrultusunda kurumun iş süreçleri
  • Yasal mevzuat gereksinimleri
  • Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve yetki
  • Dokümantasyon yapısı gibi çeşitli konularda incelemeler yapılır.

2. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

Organizasyondaki Departman Sorumluları ile görüşülerek faaliyetler ve işleyiş hakkında bilgi alınır. Proseslerin izlenmesi ile ilgili metotların gözden geçirilir, ana prosesler belirlenir.

belgelendirme2
belgelendirme1

3. Yönetimin ve Organizasyon Yapısının İncelenmesi

ISO 50001 Standardı organizasyonun enerji politikası kapsamında yer alan taahhütlerinin ve ilgili yasal uygunluklarının ötesinde bir gereklilik ortaya koymaz. Bundan dolayı, benzer faaliyetleri yürüten farklı iki enerji organizasyonun her ikisi de kendilerine ait proses gereklilikleri sağlayabilirler. Prosesler ve proses sorumluları belirlendikten sonra işletmenin organizasyon şeması ve enerji politikası üst yönetim ile birlikte belirlenir.

4. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Standart gerekliliklerinin karşılanabilmesi için temel dokümantasyon ve kuruluşun faaliyetlerini tanımlayan etkin dokümanlar oluşturulur.

5. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Enerji Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • Enerji Mevzuatları Eğitimi
  • Enerji Verimliliği Eğitimi
  • ISO 50001 İç Denetçi Eğitimi

6. Sistemin Uygulanması

ISO 50001 standardı enerji uygulamalarını sistematik olarak optimize etmelerini sağlayan ve daha etkin enerji yönetimini teşvik eden uluslararası bir standarttır. Standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre hayata geçirilerek sistem kurulur. Performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde edilir. Veri analizi ve istatistik çalışmaları yapılarak çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenir. İşletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

7. İç Tetkiklerin Yapılması

Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur. Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında gerekli düzeltici faaliyetler açılır, takip denetimleri yapılır ve akabinde uygunsuzluklar kapatılır.

8. Yönetimin Gözden Geçirme (Y.G.G) Toplantısının Yapılması

Sistemin değerlendirilmesi yapılarak sonuçların yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla yapılır.

9. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda ISO 50001: 2011 Belgelendirme başvurusu yapılır.

sosyal-medya