ISO 45001: 2018 İSGY SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK SÜRECİ

1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasının Belirlenmesi ve kontrol aşaması,
İSG Hedeflerinin belirlenmesi,
Mevcut hedeflerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin belirlenmesi,
Organizasyondaki personelin nitelikleri,
Görev yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması
gibi çeşitli süreçler incelenerek GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenip detaylı rapor yönetime sunulur.

2. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

İşletme faaliyetleri incelendikten sonra her bir faaliyet konusu ile ilgili temel ve alt prosesler belirlenir. Bu proseslerin birbiri ile olan ilişkisi tanımlanır ve proses etkileşim şeması hazırlanır. İşletme faaliyetleri; Satın alma, Üretim veya Hizmet, Satış pazarlama, Depolama, İnsan kaynakları, Müşteri ilişkileri, İSGYS uygulamaları v.b faaliyet konularını içerir.

belgelendirme2
belgelendirme1

3. İSG Kalie Politikası ve Organizasyon Şemasının Hazırlanması

Üst yönetimin liderliğinde İSG yönetim sistemi kurulması çalışmalarında görev alacak çalışma ekipleri oluşturulur. Ekiplerin sayısı ve ekip seçimi firma büyüklüğüne göre değişebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için El Kitabı dokümante edilir.

4. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli dokümantasyon (Yönetmelikler, Operasyonel süreçler, Prosedürler, Proses Kalite Planı, İş Akış Diyagramları, Talimatlar, Organizasyon El Kitabı, Formlar, vb.) hazırlanır.

5. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardının Tanıtımı
  • ISGYS Faydaları
  • Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme
  • Standart Maddelerinin Aktarılması
  • ISGY Uygulamaları

6. Sistemin Uygulanması

Kuruluş içinde mevcut ve planlanan süreçler için risk değerlendirme ekibi tarafından tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmaları yapılır. Kurumsal risk ve fırsatları ele alan faaliyetler planlanır, tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesi sonucu yüksek çıkan riskler için düzenleyici faaliyetler planlanır. İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri belirlenerek düzeltici faaliyet sistematiği oluşturulur. Sürekli iyileştirmenin sağlanmasına için metot ve yöntemler geliştirilir.

7. İç Tetkiklerin Yapılması

Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edilmesi gibi süreçlerin sonuçları üst yönetime rapor halinde sunulur.

8. Yönetimin Gözden Geçirme (Y.G.G) Toplantısının Yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili Sistemin değerlendirilmesi yapılarak sonuçların yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla yapılır.

9. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:

Sistem hazır olduğunda ISO 45001:2018 Belgelendirme başvurusu yapılır.

sosyal-medya