ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK KILAVUZU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Sosyal sorumluluk terimleri ve uygulamaları üzerinde anlaşmaya varılmış olan ilk resmî belge özelliğini taşır.

ISO 26000, sadece özel sektör için oluşturulmamıştır. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere tüm kurumların yararlanabileceği bir kılavuzdur. İşletmelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin yararlanabileceği kılavuz niteliğindeki ISO 26000 standardı, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sosyal sorumluluk kavramlarının tamamlayıcısı olmuştur.

ISO 26000 Kılavuz Standardın Üzerinde Durduğu 7 Ana Başlık Vardır:

  • Organizasyonel Yönetişim
  • İnsan Hakları
  • Çalışan Uygulamaları
  • Çevre
  • Adil Çalışma Uygulamaları
  • Tüketici Meseleleri
  • Toplumsal Katılım ve Gelişme

SERTİFİKA

Eğitim sonunda adaylara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

belgelendirme2