IRIS (Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı) EĞİTİMİ

IRIS (International Railway Industry Standard – Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standartdı) dünyaca geçerliliği olan ISO 9001 standardını baz alarak yazılan bir demiryolları araçları sektörüne özgü standarttır. IRIS, demiryolu aracı ve sinyalizasyon alanında ana sanayiye ürün tedarik eden, tasarım veya bakım hizmeti veren şirketler için global bir değerlendirme sistemi geliştirmek amacıyla kuruldu. Bu standartla ortak değerlendirme kriterleri ve ortak denetimler ile sektörün şeffaflığını sağlamaktadır.

Son dönemde artan raylı sistem kullanımı ve yükselen lokal parça tedarik hamleleri aynı zamanda AB ülkelerindeki hızlı tren hatlarının artışı ve yük taşımacılığındaki artan raylı sistem kullanımına yönelik yatırım planları dikkate alındığında, sektör hızla gelişmeye ve büyümeye devam edecektir.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda adaylara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

belgelendirme2
belgelendirme1

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • IRIS Demiryolu Standardının Gereklilikleri
 • IRIS ve ISO 9001/ISO/TS 16949 İlişkileri ve Sektörel Bakış
 • IRIS Standard Maddeleri ve Yorumlanması
 • IRIS Standardı Yapısı, Sektörel Gereklilikler, Yeni Gereklilikler
 • IRIS Sektörel Standardı Süreç Yapısı ve Temel Performans Göstergeleri
 • Proje Yönetimi, Güvenirlik Yönetimi, Maliyet Yönetimi
 • Tasarım, Kaynak Gereklilikleri
 • IRIS İç Denetimler
 • IRIS Yönetim Gözden Geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Düzeltici/Önleyici faaliyetler
 • Belgelendirme Sürecine hazırlık; temel adımlar ve yönetimi
 • Kuruluşa Özgü Çalışmalar