IATF 16949: 2016 OTOMOTİV KYS DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK SÜRECİ

1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

2. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

İşletme faaliyetleri incelendikten sonra her bir faaliyet konusu ile ilgili temel ve alt prosesler belirlenir. Bu proseslerin birbiri ile olan ilişkisi tanımlanır ve proses etkileşim şeması hazırlanır. İşletme faaliyetleri; Satın alma, Üretim veya Hizmet, satış pazarlama, depolama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, kalite yönetim sistemi uygulamaları v.b faaliyet konularını içerir.

belgelendirme2
belgelendirme1

3. Kalite Politikası ve Organizasyon Şemasının Hazırlanması

Prosesler ve proses sorumluları belirlendikten sonra işletmenin organizasyon şeması ve kalite politikası üst yönetim ile birlikte belirlenir.

4. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli dokümantasyon (Otomotiv Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

5. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
  • Süreç Yönetimi
  • İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
  • Ürün Kalite Planlaması ve Onay Süreci – PPAP ve APQP Eğitimi
  • Ölçüm Sistemleri Analizi – MSA Eğitimi
  • FMEA Eğitimi
  • IATF 16949: 2016 İç Denetim Eğitimi

6. Sistemin Uygulanması

IATF 16949:2016 standardı ISO 9001:2015 standardı üzerine inşa edilmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ na ilave ek şartlardan oluşur ve müşteri özel istekleri gibi konuları da içerir. Standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilerek sistem kurulur. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

7. İç Tetkiklerin Yapılması

Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

8. Yönetimin Gözden Geçirme (Y.G.G) Toplantısının Yapılması

Sistemin değerlendirilmesi yapılarak sonuçların yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla yapılır.

9.Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda IATF 16949:2016 Belgelendirmesi başvurusu yapılır.

C7TECHNI