FMEA EĞİTİMİ (DİZAYN)

FMEA (Failure Mode Effect Analysis)

FMEA tekniği, firmaların yüksek güvenilirliğe sahip kaliteli ürünlerini, düşük maliyetle tasarlamasını ve üretmesini sağlamak; kötüye giden operasyon maliyetlerini kontrol altına alarak hataların tüketiciye yansıtılmadan en uygun biçimde önlenmesini sağlamaktadır.
Ana düşünce hataları sonradan bulmak ve düzeltmek yerine önceden tanımlayarak önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin önüne geçmektir.

FMEA geliştirdiği dokümantasyon yapısıyla çağın gereksinimlerine uygun olarak revize edildiğinden sürekli bir kalite gelişimi ve müşteri memnuniyetini de beraberinde firmalara sağlamaktadır.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda adaylara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

iatf
belgelendirme1

YARARLARI

 • Ürün veya proseste oluşabilecek potansiyel hataları önceden belirleyerek bu hata maliyetlerini ve ürün riskinin azaltılmasını ve ürün güvenilirliğinin iyileştirilmesini sağlar.
 • Nihai ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığından emin olmak için, planlanan imalat ve montaj prosesleriyle bağlantılı olarak ürünün tasarım karakteristiğinin analiz etmeyi sağlar.
 • Potansiyel hata türleri belirlendiğinde, onları ortadan kaldırmak için düzeltici önlemleri almak veya sürekli bir şekilde onların oluşma potansiyellerini azaltmak ve böylece ürünün geliştirilmesini sağlar.
 • Risklerin azaltılması için alınan önlemlerin dokümantasyonunu ve gerekli faaliyetlerin takibini sağlar.

Dizayn – Tasarım FMEA (DFMEA)

Tasarım FMEA, üretim kararı verilmeden önce uygulanan bir aşamadır.

Tasarım FMEA ile sistem veya bileşenlerin güvenilirlik riskleri yazılı hale getirilir, her hata türünün etkisi analiz edilir ve düzeltici faaliyetler yani tasarıdaki hatalardan dolayı hizmet veya imalat aşamalarında ortaya çıkabilecek olası ürün hataları tanımlanır. Bu aşama, tasarımda mümkün olan tüm hataların belirlenmesi ve fiziksel olarak tanımlanması aşamasıdır.

Tasarım bütünlüğünü sürekli kılmak amacıyla, tasarım aşaması dışında imalatta, montajda, donanımda ve müşterinin kötü kullanımından dolayı üründe oluşacak tasarımla ilgili sorunları tanımlar.

DFMEA YARARLARI :

 • Hata türlerinin ve etkilerinin tasarım aşamaları boyunca gözden geçirilmesi.
 • Tasarım gelişimine katkıda bulunması.
 • Risk azaltma faaliyetlerinin tespiti ve dokümante etmesi.
 • DFMEA prosesinin dokümante edilmesini sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • FMEA / DFMEA Nedir?
 • DFMEA Amacı
 • DFMEA Tanımları
 • DFMEA Adımları
 • Potansiyel Hata Modu nedir ve nasıl belirlenir?
 • FMEA ne zaman başlatılmalı?
 • Hata Türleri Etki Analizi uygulama aşamaları nelerdir?
 • FMEA çeşitleri nelerdir?
 • Raporlama süreci
 • Sonuçların değerlendirilmesi aşaması
 • DFMEA hakkında pratik çalışmalar
sosyal-medya