EFFCI BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Kozmetik hammadde üreticileri tarafından uygulanan risk analizi temelli, ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığına dayalı bir standarttır.

EFfCI Bilgilendirme Eğitiminde kılavuzu uygulamak isteyen organizasyonların gerekli dokümantasyonu nasıl oluşturulacağının öğretilmesini amaçlanmaktadır.

EFfCI İç Denetçi Eğitiminde, iç tetkikçilerin sorumlulukları tanımlanarak, Sandart maddelerinin doğru yorumlanıp nasıl tetkik edileceğinin anlatılması, tetkik sırasında elde edilen ilgili dokümanlar ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğretilmesi amaçlamaktadır.

Female Scientific Research Team With Clear Solution In Laborator
belgelendirme1

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

 • EFfCI tarihçesi
 • Kılavuzun temel kavramları
 • Kılavuz Maddeleri
 • Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkik Planı Hazırlama
 • Tetkikçi Özellikleri
 • Soru Listelerinin Oluşturulması
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Bulguların belirlenmesi
 • Rapor hazırlama
 • Uygulamalı Örnekler