BRITISH RETAIL CONSORTIUM – BRC IoP DANIŞMANLIĞI

BRC ve IoP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olmak amacıyla hazırlamıştır.
BRC IoP Standardı tüm paketleme endüstrisini kapsamakta ve ambalajların tedarik edilmesi sürecindeki ürün güvenliği ve dolayısıyla insan sağlığı açısından tüm potansiyel tehlikeleri kanunlar ile entegre biçimde ele almaktadır.

BRC IoP Standardın Ambalaj olarak tarif ettiği ürünler;

 • Bardak
 • Kağıt ve karton
 • Plastik sert ve esnek malzemeler
 • Metaller kutular ve folyo
 • Ambalaj malzemeleri farklı tipte hijyen düzeylerinde değerlendirilir.
 • Ahşap ve diğer malzemeler
 • Gıda ile direk olarak temas etmeyen ikincil ambalaj çeşitleri
 • Gıda ile direkt temas eden ambalajlar veya paketler
cbs-iop-1
CBS-IOP

1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun BRC IoP kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

2. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

BRC IoP Standart maddeleri:

1.Yönetim taahhüdü
2.Tehlike ve risk yönetimi
3.Teknik yönetim sistemleri ‘ISO 9001:2015 temelli dokümantasyon’
4.Üretim alanı koşulları
5.Ürün ve süreç analizi
6.Personel şartları

3. Gıda Güvenliği Ekibinin Oluşturulması

Etkili bir gıda güvenliği sistemi teknik ekibin dışında gıda güvenliği için oluşturulacak deneyimli personele bağlıdır. Tüm üretim süreçlerinin ( Mühendislik, Arge, Dağıtım, Tedarik zinciri vb. ) oluşturulacak ekip tarafından yönetilmesi gereklidir.

4. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

BRC IoP Standardı; dokümante edilmiş etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve çevre standardının ,üretilen ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

5. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

BRC IoP Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

 • BRC IoP Bilgilendirme Eğitimi
 • BRC IoP İç Denetçi Eğitimi
 • HACCP (KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZİ) Eğitimi
 • HİJYEN Eğitimi
BRC İOP.
reklam-cekimi

6. Sistemin Uygulanması

BRC IoP standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

7. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda BRC IoP Belgelendirmesi için gereken işlemler başlatılır.