AS 9100 UZAY ve HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK SÜRECİ

1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

2. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

Organizasyondaki Departman Sorumluları ile görüşülerek faaliyetler ve işleyiş hakkında bilgi alınır. Proseslerin izlenmesi ile ilgili metotların gözden geçirilir, ana prosesler belirlenir.

3. Yönetimin ve Organizasyon Yapısının İncelenmesi

Prosesler ve proses sorumluları belirlendikten sonra işletmenin organizasyon şeması ve kalite politikası üst yönetim ile birlikte belirlenir.

belgelendirme2
belgelendirme1

4. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Standardın ön gördüğü (Üretim Planlama, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, İş Transferinin Kontrolü) ilişkin kayıt ortamı, talimat, form vb. gereklilikler belirlenir varsa eksikler giderilir

5. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Havacılık Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • AS 9100 HAVACILIK STANDARDI TEMEL EĞİTİMİ
  • AS 9100 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

6. Sistemin Uygulanması

AS 9100 standardı ISO 9001:2015 standardı üzerine inşa edilmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardına ek olarak havacılık, uzay ve savunma endüstrilerine özgü gereksinimler içermektedir. Standart gerekliliklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre sistem kurulur. Performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde edilir. Veri analizi ve istatistik çalışmaları yapılarak çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenir. işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

7. İç Tetkiklerin Yapılması

Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur. Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında gerekli düzeltici faaliyetler açılır, takip denetimleri yapılır ve akabinde uygunsuzluklar kapatılır.

8. Yönetimin Gözden Geçirme (Y.G.G) Toplantısının Yapılması

Sistemin değerlendirilmesi yapılarak sonuçların yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla yapılır.

9. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda AS 9100 Belgelendirme başvurusu yapılır.

CBS..